info@raymanpower.com, manager@raymanpower.com

2 years ago
  • ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း
  • အထည္အလိပ္လုပ္ငန္း
  • စက္ရံုအလုပ္ရံု
  • စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ခန္း
  • စာခ ်ဳပ္ကာလ (၃)ႏွစ္
  • သင္တန္းသားေစလႊတ္လိုေသာလုပ္ငန္းရွင္မ ်ားလည္းဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။